• Lyctum d.o.o, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Srbija

Dukley Residences Budva

Usadni sistem CA50 na reprezentativnom objektu Dukley Residence omogućava pogled bez barijera, imajući u vidu da stakleno polje izlazi iz gotovog poda.

 

Godina izgradnje: 2016
Lokacija: Budva, Crna Gora