• Lyctum d.o.o, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Srbija

Nasadno-lučni sistem B50

Sistem B50 pripada kategoriji nasadnih sistema namenjen lučnim površinama. U određenim slučajevima može da se koristi i kao usadni sistem.

Ima gotovo istu logiku kao i sistem C50, samo što je B50 prilagođeni površinama minimalnog radijusa 6200 mm.

Elegant B50

Elementi sistema

Nosač stakla B50-7194

B50-7194
Nosač stakla

Pokrivni profil B50-7195

B50-7195
Spoljni pokrivni profil

Bočni poklopac B50-7159K

B50-7159K
Bočni poklopac

Način ugradnje i crtež

Način ugradnje nasadno-lučnog sistema B50

Način ugradnje nasadno-lučnog sistema B50

Galerija