• Lyctum d.o.o, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Srbija

Nasadni sistem M50

Sistem M50 nam nudi varijantu nasadnog ili delimično usadnog sistema.

Kod delimično usadnog sistema, glavni profil je delimično potopljen i u tom slučaju koriste se samo dve pokrivne maske, vertikalna spoljna i unutrašnja. Kod nasadnog sistema, koristimo dodatnu treću horizontalnu masku.

Sistem je projektovan tako da svojim izgledom i funkcionalnošću može da se približi samoj ivici betonske ploče na koju se postavlja.

 

Komponente sistema:

  • M50-6962 200 cm dužina 1 kom
  • Sistemska guma 2 m
  • Vezivni elementi 8 kom
  • Pritisne plastične kajle 8 kom
  • PVC podloške
Elegant M50

Elementi sistema

Nosač stakla M50-6962

M50-6962
Nosač stakla

Spoljni pokrivni profil M50-7086

M50-7086
Spoljni pokrivni profil

Unutrašnji vertikalni pokrivni profil M50-7087

M50-7087
Unutrašnji vertikalni pokrivni profil

Unutrašnji horizontalni pokrivni profil M50-7405

M50-7405
Unutrašnji horizontalni pokrivni profil

Poklopac nosača staka M50-6962K

M50-6962K
Poklopac nosača staka

Elegant M50 ispitivanje na izdržljivost

Ispitivanje na izdržljivost na dužinu baznog profila od 1 m sa horizontalnim opterećenjem od 500 kg na najvišoj površini profila

Način ugradnje i crtež

Način ugradnje nasadnog sistema M50

Način ugradnje nasadno-usadnog sistema M50

Crtež nasadnog sistema M50

Crtež nasadnog sistema M50

Galerija