• Lyctum d.o.o, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Srbija

Nasadno-usadni sistem RS50

Visoki standardi, odlični rezultati statičkog ispitivanja, laka instalacija, estetika… sve to možemo nazvati jednim imenom – RS50

Sistem je jedinstven po načinu montaže obzirom da kombinuje segmentne i kontinualne nosače. Prvo se postavljaju segmentni nosači koji imaju za cilj fiksiranje kontinualnog nosača koji prolazi kroz segmentne nosače.

Sa novom tehnikom instalacije, mogućnost greške prilikom instalacije nestaje!

RS50 nam donosi estetiku, sigurnost i funkcionalnost za objekte sa visokim standardima.

Sistem nam omogućava dve varijante ugradnje:

  • Nasadni,
  • Usadni.

 

Kod usadnog sistema, vidljivost aluminijumskih profila u parapetnoj zoni je svedena na svega 27 mm.

Elegant RS50

Elementi sistema

Segmentni nosač 5 cm RS50-6999

RS50-6999
Segmentni nosač 5 cm

Kontinualni nosač stakla RS50-7000

RS50-7000
Kontinualni nosač stakla

Pokrivni profil RS50-7002 za nasadnu ugradnju

RS50-7002
Pokrivni profil za nasadnu ugradnju

Nastavak RS50-7002B za pokrivni profil

RS50-7002B
Nastavak za pokrivni profil

Poklopac nosača RS50-7002K za nasadnu ugradnju

RS50-7002K
Poklopac nosača za nasadnu ugradnju

Pokrivni profil RS50-7001 za usadnu ugradnju

RS50-7001
Pokrivni profil za usadnu ugradnju

Nastavak RS50-7001B za pokrivni profil

RS50-7001B
Nastavak za pokrivni profil

Poklopac nosača RS50-7001K za usadnu ugradnju

RS50-7001K
Poklopac nosača za usadnu ugradnju

Način ugradnje i crteži sistema

Način ugradnje nasadno-usadnog sistema RS50

Način ugradnje nasadno-usadnog sistema RS50

Model staklene ograde RS50

Model staklene ograde RS50

Usadna ugradnja RS50

Usadna ugradnja RS50

Detalj usadne ugradnje RS50

Detalj usadne ugradnje RS50

Crtež nasadno-usadnog sistema RS50

Crtež nasadno-usadnog sistema RS50 – nasadna ugradnja

Galerija