• Lyctum d.o.o, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Srbija

Stranični sistem D50

Sistem D50 spada u kategoriju straničnih sistema. Namenjen spoljnim i unutrašnjim pozicijama, terasama, galerijama, stepenicama…

 

D50 nam nudi dva načina instalacije:

  1. Kontinualni
  2. Segmentni
Elegant D50

Elementi sistema

Segmentni nosač stakla D50-7272

D50-7272
Segmentni nosač stakla

Kontinualni nosač stakla D50-7272-L2M

D50-7272-L2M
Kontinualni nosač stakla

Gornji pokrivni profil D50-3172

D50-3172
Gornji pokrivni profil

Spoljni pokrivni profil D50-7341

D50-7341
Spoljni pokrivni profil

Segmentni podesivi nosač stakla D50-7272A

D50-7272A
Segmentni podesivi nosač stakla

Kontinualni podesivi nosač stakla D50-7272-AL2M

D50-7272-AL2M
Kontinualni podesivi nosač stakla

Gornji pokrivni profil D50-7274 za podesivi nosač stakla

D50-7274
Gornji pokrivni profil

Spoljni pokrivni profil D50-7273 za podesivi nosač stakla

D50-7273
Spoljni pokrivni profil

Poklopac nosača D50-7272K

D50-7272K
Poklopac nosača

Način ugradnje i crtež

D50 detalj ugradnje segmentnih elemenata

D50 detalj ugradnje segmentnih elemenata

D50 detalj ugradnje kontinualnog profila

D50 detalj ugradnje kontinualnog profila

D50 crtež ugradnje straničnog standardnog nosača u kombinaciji sa mermerom

D50 crtež ugradnje straničnog standardnog nosača u kombinaciji sa mermerom

D50 crtež ugradnje straničnog podesivog nosača u kombinaciji sa mermerom

D50 crtež ugradnje straničnog podesivog nosača u kombinaciji sa mermerom

Galerija