• Lyctum d.o.o, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Srbija

Stranični sistem D55

Sistem D55 spada u kategoriju straničnih sistema sa mogućnošću savijanja.

Sistem nam nudi dva načina ugradnje:

  • Kontinualni
  • Segmentni

 

Za lučne staklene ograde, može se isporučiti savijen profil shodno projektnim zahtevima kao sistemskim ograničenjima po pitanju radijusa. Pokrivni profili mogu se takođe saviti prema projektnom zahtevu i naravno sistemskom ograničenju radijusa savijanja.

 

Sistem D55 koji vam svojim izgledom i funkcionalnošću uliva poverenje.

  • Pogodan za lučne pozicije
  • Laka instalacija
  • Kontinualni ili segmentni način instalacije
Elegant D55

Elementi sistema

Segmentni nosač stakla D55-7927-15

D55-7927-15
Segmentni nosač stakla

Kontinualni nosač stakla D55-7927-2M

D55-7927-2M
Kontinualni nosač stakla

Gornji pokrivni profil D55-7960

D55-7960
Gornji pokrivni profil

Spoljni pokrivni profil D55-7928

D55-7928
Spoljni pokrivni profil

Poklopac nosača D55-7927K

D55-7927K
Poklopac nosača

Način ugradnje i crtež

D55 način ugradnje segmentnih nosača stakla

D55 način ugradnje segmentnih nosača stakla

D55 način ugradnje kontinualnog nosača stakla

D55 način ugradnje kontinualnog nosača stakla

Crtež straničnog sistema D55

Crtež straničnog sistema D55

Galerija