• Lyctum d.o.o, Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd - Zemun, Srbija

Inox tačkasti nosač GT50

Sistem GT50 predstavlja alternativno rešenje za stranične nosače. Imajući u vidu da je sistem kačenja stakala pomoću tačkastih nosača, rezultat je pogled bez ikakvih vizuelnih barijera.

Namenjen je debljini stakla od 16-20 mm

  • materijal – prohrom A4 – EN 1.4404
  • vezivni element – hemijski anker M10 u kombinaciji sa hemijom
  • sistem CREA GT50 obezbeđuje horizontalno, vertikalno i nagibno štelovanje​ stakala dok je staklo na nosaču​
  • CREA GT50 je projektovan za ravna i lučna stakla (posebni fleksibilni pritezači za lučna stakla)
  • horizontalni razmak „X“ između dva para nosača ne sme da bude veći od 500 mm
Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50
Crea GT50 raspored nosača

Svako stakleno polje mora da sadrži dva nosača sa ekscentrom (gornji levi i desni nosač na slici) koji imaju za cilj podešavanje stakla po visini.

  • vertikalni razmak između nosača bi trebalo da iznosi između 160 i 200 mm
  • minimalni razmak od donje ivice stakla do ose rupe je 80 mm​,
  • sistem je predviđen za debljine stakala 10/1.52/10 i 12/1.52/12

Pripremanje stakla

Ukoliko se nosač montira na čeličnu konstrukciju, spoljašnje staklo pripremiti sa rupom Ø=23 mm, a unutrašnje sa rupom Ø=25 mm. Na taj način izbagavamo potencijalni problem prilikom laminiranja stakala.

Ukoliko se nosač montira na armirani beton, spoljašnje staklo pripremiti sa rupom Ø=25 mm, a unutrašnje sa rupom Ø=28 mm. Na taj način izbagavamo potencijalni problem prilikom laminiranja stakala.

Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50

Montaža

Ukoliko se nosač montira na čeličnu konstrukciju, spoljašnje staklo pripremiti sa rupom Ø=23 mm, a unutrašnje sa rupom Ø=25 mm. Na taj način izbagavamo potencijalni problem prilikom laminiranja stakala.

Crea GT50 podešavanje stakla - stepenice

Ukoliko se nosač montira na armirani beton, spoljašnje staklo pripremiti sa rupom Ø=25 mm, a unutrašnje sa rupom Ø=28 mm. Na taj način izbagavamo potencijalni problem prilikom laminiranja stakala.

Crea GT50 podešavanje stakla - galerija
Montaža tačkastog nosača
Podešavanje stakla
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu

Estetika

Standardni Inox tačkasti nosač GT50 sa vidljivim vezivnim elementom

Poseban Inox tačkasti nosač GT50 sa kapicom koja sakriva vezivni element

Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice

Održavanje

Radi lakšeg održavanja stakala opredelili smo se za držač sa udaljenošću od zida 30 mm

GT50-1001-25-30 INOX 1.4404 A4

Inox sistem CREA GT50, proizvodi se u Švajcarskoj u skladu sa evropskim normama.

Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Katalog Inox tačkastih nosača GT50